Bodemboeren werken aan duurzaam bodembeheer

Bodemboeren

Bodemboeren is een Nederlandse documentaire over vijf Nederlandse boeren die zich bekommeren over de bodem. Deze vijf boeren zijn door een kleine filmploeg gevolgd en dit heeft geresulteerd in een film over vijf boeren die werken aan een duurzaam beheer van de leven bodem.

Meer lezenBodemboeren werken aan duurzaam bodembeheer