100.000 hectare extra bos langs snelwegen

Rijkswaterstaat denkt dat het mogelijk is om honderdduizend hectare bos langs snelwegen of rondom tankstations. aan te planten. De realisatie van dit extra bos is een plan, dat nog in de onderzoeksfase zit en een en ander moet nog eerst nader worden bestudeerd.

Plan voor extra bos

Op dit moment heeft Nederland 365.000 hectare bos, daar zou dus ruim een kwart aan extra bos bij komen. Het bebosssingsplan e zou ongeveer vijf miljard euro kosten. Dat komt vooral omdat er landbouwgrond moet worden aangekocht. Dit bedrag lijkt veel, maar eigenlijk levert het geld op. De bossen dragen namelijk aan het behalen van de klimaatdoelen en andere maatregelen. Door de aanplant van 100.000 hectare bos zijn die maatregelen niet meer nodig. Bovendien dragen de bossen bij aan natuur en recreatie. Ook zou het uitzicht van automobilisten er een stuk beter op worden.

extra bos
De A2 wordt er toch een stuk aangenamer op als er een bos naast wordt geplant! Bron foto: 3weg

Meer voordelen van extra bos langs snelwegen

Het plan is om de bossen in een strook van minimaal driehonderd meter langs álle Nederlandse snelwegen aan te leggen. Totaal gaat het om drieduizend kilometer extra bos dat dan wordt aangeplant. Dat heeft vele voordelen. Zo stijgen de huizenprijzen van omwonenden, wanneer de bomen eenmaal volgroeid zijn, met gemiddeld ruim tienduizend euro per woning.

Ook kunnen de bossen worden geplant rondom de verzorgingsplaatsen, zoals tankstations, parkeerplaatsen en recreatieplekken. Hier kunnen grotere aaneengesloten stukken bos worden aangelegd van ongeveer 6 vierkante kilometer groot. Deze gebieden trekken dan weer veel recreanten.

extra bos
Zo”n bos is toch veel beter dan asfalt. Bron foto: Pixabay

Onderzoeksbureau CE

Dit goede nieuws staat in een rapport van onderzoeksbureau CE in Delft, dat is opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat. CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Elk project van CE is praktijkgericht, want het bureau wil namelijk graag dat hun werk werkelijk leidt tot verandering. Hopelijk leidt die wens van bureau CE tot een uitbreiding van het Nederlands bosgebied.

Bronnen: CEHet Nieuws van de VooruitgangNRC

Een reactie plaatsen